Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Podporucznika Alfreda Sofki w Białej

REKRUTACJA do klasy I

Szanowni Rodzice

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2021 r. Wasze dziecko rozpoczęło edukację w klasie pierwszej naszej szkoły warto zapoznać się z Zarządzeniem Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022 (zał. 1)

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia (zał. 2).

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej uczniów mieszkających poza obwodem szkoły prowadzone jest na wniosek (zał. 3) rodzica kandydata.

Prosimy o kompletne wypełnienie odpowiednich dokumentów wraz załącznikami i złożenie ich w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.

W sprawach dotyczących rekrutacji informacji drogą e-mailową lub telefoniczną udzielają pracownicy szkoły: sekretariat@spbiala.dlaedu.pl, +48 67 216 45 12.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

zał. 1 Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:18

zał. 2 Zgłoszenie kandydata do szkoły

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:19

zał. 3 Wniosek o przyjęcie do szkoły

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:23

zał.4 Uchwała nr XIX Rady Miejskiej Trzcianki

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:26

zał. 5 Uchwała Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie kryteriów rekrutacji

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:27