Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Podporucznika Alfreda Sofki w Białej

REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2021 r. Wasze dziecko rozpoczęło edukację w oddziale przedszkolnym naszej szkoły warto zapoznać się z Zarządzeniem Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Trzcianka. 

Prosimy o kompletne wypełnienie odpowiednich dokumentów wraz załącznikami i złożenie ich w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.

W sprawach dotyczących rekrutacji informacji drogą e-mailową lub telefoniczną udzielają pracownicy szkoły: sekretariat@spbiala.dlaedu.pl, +48 67 216 45 12.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała Nr XXXII27817 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:20

Uchwała nr XIX_185_20 Rady Miejskiej Trzcianki

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:19

Zarządzenie Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:40

Regulamin rekrutacji

Utworzono dnia 01.02.2021, 13:38

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:15

zał. 1. POTWIERDZENIE wielodzietnej rodziny

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:16

zał. 2 OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:16

zał. 3 OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:17

zał. 4. OŚWIADCZENIE dot. szczepień

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:19

zał. 5 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu

Utworzono dnia 02.02.2021, 12:19