Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Podporucznika Alfreda Sofki w Białej

REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2022 r. Wasze dziecko rozpoczęło edukację w oddziale przedszkolnym naszej szkoły warto zapoznać się z Zarządzeniem Nr 8/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Trzcianka. 

Prosimy o kompletne wypełnienie odpowiednich dokumentów wraz załącznikami i złożenie ich w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.

W sprawach dotyczących rekrutacji informacji drogą e-mailową lub telefoniczną udzielają pracownicy szkoły: sekretariat@spbiala.dlaedu.pl, +48 67 216 45 12.

ZAŁĄCZNIKI: