Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Podporucznika Alfreda Sofki w Białej

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. ppor. Alfreda Sofki w Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://spbiala.szkolna.net/

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-26 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-09-26

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Elementy stron nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą. Aktywne elementy nie mogą być użyte przy nawigacji klawiaturą.
 2. Niektóre treści zawarte na stronie otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki. Brak wcześniejszej informacji o takiej możliwości.
 3. Brak napisów dla osób niesłyszących w materiałach filmowych.

 

Oświadczenie sporządzono: 2021-03-30

 

Deklarację sporządzono na podstawie samoceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada: 

Monika Marciniak

email: sekretariat@spbiala.dlaedu.pl 

nr telefonu – 67 216 45 12

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Szkoły Podstawowej im. ppor. A. Sofki w Białej

 

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 

 1. Do budynku prowadzi 5 wejść  - 3 wejścia od strony ul. Radolińskiej i 2 wejścia od strony boiska szkolnego. Do wejścia głównego prowadzą schody. Jedno wejście od strony ulicy Radolińskiej posiada podjazd dla wózków. 
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.