Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Podporucznika Alfreda Sofki w Białej

Pracownicy

Marciniak Monika - dyrektor szkoły, bibliotekarz
Adamczewska Marzena  - nauczyciel geografii
Andrzejak Weronika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
Drab Błażej - nauczyciel muzyki, techniki
Górzna Martyna - nauczyciel języka angielskiego
Guźniczak Ewa - nauczyciel matematyki i informatyki
Karpuszak Magdalena - nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne
Kiełbińska Monika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Koligot Kamila - nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki
Król Aleksandra - nauczyciel języka polskiego, logopeda, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
Malicka Jolanta - nauczyciel języka polskiego i plastyki
Natkaniec Wiesław - nauczyciel wychowania fizycznego
Poznańska Marzena - nauczyciel religii
Sikora Beata - nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne
Wypusz Renata - nauczyciel języka polskiego
Miężał-Mleczak Edyta- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy
Szadkowski Mirosław - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Szymańska Izabela - nauczyciel biologii i chemii, wychowawca świetlicy, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Wiedera Józef - nauczyciel historii i wos, wychowawca świetlicy
Dąbkowska-Mikulska Ewa- nauczyciel języka polskiego, doradztwo zawodowe
Zielińska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Żylińska Joanna - nauczyciel wychowania fizycznego 
Hrynkiewicz Karolina  - nauczyciel przyrody
Galant Marzena - nauczyciel współorganizujący kształcenie
Grandke Natalia -  wychowawca przedszkolny
Szczepańska Magdalena - wychowawca przedszkolny, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Lebioda Kamila - wychowawca przedszkolny, logopedia
Kapela Małgorzata - wychowawca przedszkolny
Wiza Anna  - psycholog
Kurasz Kamila - sekretarz
Powalisz Magdalena - pracownik obsługi
Koźma Joanna- pracownik obsługi, intendent
Sokołowska Barbara - pracownik obsługi
Kobuszewski Mateusz - pracownik obsługi, konserwator
Wojtasik Beata - pracownik obsługi
Banasik Małgorzata - pracownik obsługi
Sobczak Karolina - pracownik obsługi
Wydarta Krystyna - pracownik obsługi