Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Podporucznika Alfreda Sofki w Białej

Pracownicy

Marciniak Monika - dyrektor szkoły, bibliotekarz
Adamczewska Marzena  - nauczyciel geografii
Andrzejak Weronika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
Boguszewska Alicja - nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
Drab Błażej - nauczyciel muzyki, techniki
Galant Marzena - nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny
Górzna Martyna - nauczyciel języka angielskiego
Hrynkiewicz Grzegorz - nauczyciel wychowania fizycznego
Hrynkiewicz Karolina - nauczyciel przyrody
Kapela Małgorzata- wychowawca przedszkolny
Kiełbińska Monika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Koligot Kamila - nauczyciel fizyki,matematyki, informatyki
Król Aleksandra - nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, logopeda, pedagog
Lebioda Kamila - wychowawca przedszkolny, pedagog
Malicka Jolanta- nauczyciel języka polskiego, plastyki
Miężał-Mleczak Edyta- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy
Natkaniec Joanna - nauczyciel wychowania fizycznego
Poznańska Marzena - nauczyciel religii
Sicińska Elżbieta - wychowawca przedszkolny, logopeda
Sikora Beata- nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne
Szadkowski Mirosław - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Szczepańska Magdalena- nauczyciel informatyki, wiedzy o społeczeństwie,doradztwo zawodowe
Szymańska Izabela  - nauczyciel biologii, chemii,wychowawca świetlicy, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
Wiedera Józef - nauczyciel historii, wychowawca świetlicy
Wiśniewski Marcin -  nauczyciel wychowania fizycznego
Wiza-Nowicka Anna - psycholog
Zielińska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Banasik Małgorzata- pracownik obsługi
Kurasz Kamila - sekretarz
Koźma Joanna - intendent
Powalisz Magdalena - pracownik obsługi
Sobczak Karolina- pracownik obsługi
Sokołowska Barbara - pracownik obsługi
Wojtasik Beata - pracownik obsługi
Wydarta Krystyna- pracownik obsługi
Wypusz Sławomir - pracownik obsługi, konserwator